Γεωπόνος (Πειραιάς) (κωδικός αγγελίας: AGR_ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10.1.2023

 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας καθώς επίσης και της συνεχούς πρωτοπορίας μας στον πρωτογενή τομέα, επιθυμούμε να προσλάβουμε Γεωπόνο, για την έδρα της εταιρείας στον Πειραιά, ειδικότητας κατά προτίμηση στην τεχνολογία τροφίμων, με εμπειρία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα (ενδεικτικά ISO 22000:2018, IFS, BRC).

Επιθυμητή η προϋπηρεσία στη σχεδίαση και εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης και Βιώσιμης Διαχείρισης (ενδεικτικά Agro 2.1-2.2, GlobalGAP).

Αρμοδιότητες θέσης

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογής συστημάτων ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα (ενδεικτικά ISO 22000:2018, IFS, BRC).
 • Οργάνωση και συντονισμός εργασιών σε συνεργασία με περιφερειακούς συνεργάτες
 • Συστηματική επικοινωνία με πελάτες
 • Υποστήριξη κατάρτισης εμπλεκομένων
 • Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Γεωπονίας (ΠΕ) Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 5 έτη
 • Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, χειρισμού εφαρμογών MS Office και εμπορικών προγραμμάτων ERP
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Κάτοχος διπλώματος ΙΧ
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα, εχεμύθεια & ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη διαχείριση χρόνου και ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

 

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση hr@agron.gr, αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: AGR_ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10.1.2023