Η ΑGRON A.E. έχει αξιολογήσει/μετρήσει τα αποτελέσματα των δράσεων που ανέπτυξε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου ΓΑΙΑ CAP (European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development- AGRI.2016-0189). Ειδικότερα, η εταιρεία, ακολούθησε την παρακάτω μεθοδολογία για την αξιολόγηση των ημερίδων/εκδηλώσεων:

 • Συγκεντρώθηκαν ερωτηματολόγια και αναθεωρήθηκαν ως προς την πληρότητά τους.
 • Διεξήχθησαν διασταυρωτικοί έλεγχοι στα δείγματα των ερωτηματολογίων για την επαλήθευση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων.
 • Δημιουργήθηκαν γραφήματα για την αποτελεσματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
 • Έγινε επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση του SPSS (Superior Performance Software System), του πλέον διαδεδομένου προγράμματος για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων.
 • Αναπτύχθηκε συγκριτική ανάλυση σχετικά με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν πριν και μετά το Συνέδριο, όσον αφορά στις γνώσεις των συμμετεχόντων σε θέματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πριν και μετά τις παρουσιάσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Ημερίδας.

Ενδεικτικά έργα:

 • Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με αντικείμενο τη δημιουργία report για τη δράση Α2 «FARMERS SEMINARS COLLECT DATA AND EVALUATION ANALYSIS» // Information measure «GAIA CAP –AGRI 2016-0189»
 • Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με αντικείμενο τη δημιουργία report για τη δράση Α3 «INFORMATIVE ARTICLES, PRESS CLIPPING AND EVALUATION ANALYSIS» // Information measure «GAIA CAP –AGRI 2016-0189»
 • Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με αντικείμενο τη δημιουργία report για τη δράση Α4 «FΑRMERS FORUM/PEDIA COLLECT ON LINE DATA AND EVALUATION» // Information measure «GAIA CAP –AGRI 2016-0189»
 • Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με αντικείμενο τη δημιουργία report για τη δράση Α5 EVALUATION COSTS (ACT.A5) – FΑRMING ACTIVITY COMPETITION-AWARD CEREMONY/ EVALUATION ANALYSIS FROM THE RESULT // Information measure «GAIA CAP –AGRI 2016-0189»
 • Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με αντικείμενο τη δημιουργία report για τη δράση Α6 «PHOTO CONTEST AND EXHIBITION COLLECT DATA AND EVALUATION ANALYSIS» // Information measure «GAIA CAP –AGRI 2016-0189»
 • Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με αντικείμενο τη δημιουργία report για τη δράση Α8 «EVALUATION COSTS (ACT.A8) – PUBLICATIONS / PRESS CLIPPING AND EVALUATION ANALYSIS» // Information measure «GAIA CAP –AGRI 2016-0189»
 • Α9 «EVALUATION COSTS (ACT.A9) – VISITS TO COOPERATIVES – WINERIES / COLLECT DATA AND PRESS CLIPPING AND EVALUATION»// Information measure «GAIA CAP –AGRI 2016-0189»