Η AGRON Α.Ε. στελεχώνεται από μια ομάδα με υψηλή κατάρτιση και εμπειρία, η οποία ενδυναμώνεται καθημερινά μέσω ενεργοποίησης συνεργασιών με εταιρείες του αγροδιατροφικού κλάδου και του τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Η εταιρεία απασχολεί μόνιμο προσωπικό, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με πλήθος μόνιμων εξωτερικών επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων και ειδικότερα γεωπόνων σε όλη την Ελλάδα.