Οι δράσεις προβολής – προώθησης των γεωργικών προϊόντων σχεδιάζονται για να δημιουργούν νέες ευκαιρίες στην αγορά για τους γεωργούς και την ευρύτερη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και για να τους βοηθούν να βελτιώνουν τις επιχειρήσεις τους.

Τα σχέδια προβολής – προώθησης των προϊόντων περιλαμβάνουν δράσεις επικοινωνίας και προώθησης – προβολής με στόχο:

  • Τη δημιουργία θετικής εικόνας για τα επιλεγμένα προϊόντα και την καθιέρωσή τους στις αγορές-στόχους ως προϊόντα ποιότητας.
  • Την ενημέρωση των επαγγελματιών και των καταναλωτών για το ποιοτικό δυναμικό της ελληνικής παραγωγής και των προϊόντων.
  • Την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων.
  • Την αύξηση της προτίμησης των ελληνικών προϊόντων.
  • Τη διείσδυση και την περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς.

Τα εν λόγω σχέδια προβολής και προώθησης σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο της ανάδειξης και της συμμόρφωσης με τις βασικές αρχές της Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», εστιάζοντας στην ανάδειξη και διάδοση ποιοτικών χαρακτηριστικών όπως:

  • Οι βιώσιμες πρακτικές στη γεωργία
  • Η καλή διαβίωση των ζώων
  • Η κατανάλωση νωπών φρούτων και λαχανικών, καθώς και η υγιεινή και βιώσιμη διατροφή κ.ά.

Η εταιρεία, αναπτύσσοντας συνεργίες με γραφίστες, web developers, εταιρείες εκτυπώσεων καθώς και εταιρείες ψηφιακών υπηρεσιών, είναι σε θέση να δημιουργήσει διαφημιστικές καμπάνιες, εταιρικά έντυπα, λογότυπα, banners, ημερίδες αλλά και συνέδρια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και να δημιουργήσει ιστοσελίδες σε κάθε διαθέσιμο διαχειριστικό περιβάλλον (CMS). Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας, δύνανται να καλύψουν κάθε ανάγκη συνεργαζόμενου φορέα ιδιαίτερα σε ότι έχει να κάνει με ενέργειες προβολής στον αγροτικό τομέα.