Η AGRON AE έχει αναλάβει να υλοποιήσει, ως φορέας εκτέλεσης, τα παρακάτω έργα ενημέρωσης και προώθησης.

Great Gatherings

Η Δράση με τίτλο «Great Gatherings» υποβλήθηκε από την Οργάνωση Παραγώγων Αμπελοοινικών Αγίου Βασιλείου ΙΚΕ και την Οργάνωση Παραγωγών του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου. Τα προωθούμενα προϊόντα της Δράσης αντιπροσωπεύουν δύο από τα πιο εμβληματικά ευρωπαϊκά προϊόντα τροφίμων και ποτών, συγκεκριμένα είναι ο οίνος (CN 220421) και τα τυροκομικά προϊόντα (CN 040690).

Ο γενικός στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα της Ένωσης στους τομείς που αντιπροσωπεύουν τα προαναφερθέντα προϊόντα στις  αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ) και του Καναδά. Η Δράση έχει σχεδιαστεί για την επίτευξη δύο βασικών στόχων που συνδέονται μεταξύ τους. Ο πρώτος στόχος είναι ότι 600.000 άνθρωποι (400.000 στις ΗΠΑ και 200.000 στον Καναδά) κάθε χρόνο να αποκτούν νέες γνώσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα των προϊόντων της Ένωσης. Ο δεύτερος στόχος είναι, μέχρι το τέλος του προγράμματος, οι εξαγωγές της Κοινοπραξίας να φτάσουν το 1.809.000 € στις ΗΠΑ και το 1.208.000 € στον Καναδά.

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση των ευρωπαϊκών προϊόντων υψηλής ποιότητας που έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τον οίνο και τα τυροκομικά προϊόντα.

FruitUp!

Η Δράση με τίτλο FruitUp! στοχεύει σε μέτρα ενημέρωσης και προώθησης των φρέσκων φρούτων (ροδάκινα και νεκταρίνια) στη Γαλλία και την Ελλάδα και υποβλήθηκε από την Οργάνωση Παραγωγών, ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού. Η δράση προβλέπει τόσο ενημερωτική όσο και οικονομική απόδοση. Ειδικότερα,  έχει ως στόχο τόσο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης σχετικά με τα φρούτα της ΕΕ όσο και τη στήριξη των πωλήσεων και των εξαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων. Το Έργο θα προσεγγίσει τόσο τα εμπορικά κανάλια όσο και τους καταναλωτές. Το μείγμα ορθολογικής επικοινωνίας περιλαμβάνει δραστηριότητες B2C αλλά και  εντατικές δραστηριότητες B2B, μέσα από δραστηριότητες όπως περίπτερα σε εμπορικές εκθέσεις, εκδηλώσεις τύπου κ.λπ.

Ο γενικός στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης, καθώς και η προώθηση των ευρωπαϊκών νωπών φρούτων που έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την ποιότητα, τη φρεσκάδα και τη γεύση και παράγονται με βάση τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στις χώρες-στόχους, όπως, συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις τύπου, κ.λπ. σε περίοδο τριών ετών.

Οι ειδικοί στόχοι της προτεινόμενης Δράσης είναι οι εξής:

  • Ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχων σχετικά με τα πλεονεκτήματα των αγροτικών προϊόντων της Ε.Ε. και συγκεκριμένα για τα φρέσκα φρούτα. Επιπλέον, θα επιδιωχθεί οι ομάδες στόχοι να ενημερωθούν για τις απαιτητικές μεθόδους και τα πρότυπα υψηλής ποιότητας που υιοθετούνται στην ΕΕ κατά την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, τη θρεπτική αξία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Οι πληροφορίες θα επικεντρωθούν στα χαρακτηριστικά των φρέσκων φρούτων που καλλιεργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλία και τις παραδόσεις.
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των ευρωπαϊκών προϊόντων, περαιτέρω ενίσχυση της προώθησής τους και αύξηση του μεριδίου αγοράς τους.

Είναι αυτονόητο ότι τέτοιοι στόχοι είναι αλληλένδετοι και ότι η επιτυχία του ενός θα συμβάλει στην επίτευξη του άλλου. Πιο συγκεκριμένα, η ευρύτερη επικοινωνία και παροχή πληροφοριών στις ομάδες-στόχους αποτελεί προϋπόθεση και απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση του μεριδίου αγοράς της Οργάνωσης Παραγωγών στις χώρες αυτές.

Taste the Premium

Η  Δράση με τίτλο Taste the Premium: Κορυφαίας ποιότητας Ευρωπαϊκό Ελαιόλαδο από την Ελλάδα, στοχεύει στην ενημέρωση και προώθηση του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (EVOO) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά. Το πρόγραμμα έχει ως φορέα υλοποίησης την ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε., η οποία εδρεύει στους Μολάους Λακωνίας.

Ο σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι διπλός. Πρώτον, στοχεύει στην αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών της αγοράς μετά από τον αντίκτυπο του Covid-19 στην αγορά ελαιολάδου και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ο δεύτερος στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης, καθώς και η προώθηση του Ευρωπαϊκού ελαιολάδου, το οποίο έχει μοναδικά χαρακτηριστικά σε ποιότητα και γεύση και παράγεται με τις πλέον αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στις χώρες-στόχους, όπως τεχνολογικά μέσα, έντυπο υλικό, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.λπ. σε χρονική περίοδο τριών ετών.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό δεσμεύεται να σταθεροποιήσει και να αυξήσει την κατανάλωση του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου από τους καταναλωτές των χωρών – στόχων  με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες, διαμορφωτές κοινής γνώμης και επαγγελματίες, επιδιώκοντας να αλλάξει η νοοτροπία τους και να διαδοθεί το ευρωπαϊκό διατροφικό μήνυμα.

A Drop of Gold

Η Δράση με τίτλο A Drop of Gold, στοχεύει σε μέτρα ενημέρωσης και προώθησης για το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στην Ιαπωνία και την Κίνα και υποβάλλεται από τις έξι (6) Οργανώσεις Παραγωγών, ήτοι τον Αγροτικό Σταφιδικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Σητείας, τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Επάνω Επισκοπής, τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών, τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Πραισσού, τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Σταυρωμένου και τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Χρυσοπηγής. Στη δυναμική προσέγγισή τους στις αγορές, πιστεύουν ότι είναι καθήκον τους να αξιοποιήσουν ευκαιρίες όπως αυτή που δίνει η παρούσα πρόσκληση. Ως εκ τούτου, αποφάσισαν να σχηματίσουν την προτεινόμενη κοινοπραξία για την υποβολή της εν λόγω Πρότασης με στόχο την πληροφόρηση και την προώθηση του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

Ο σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι διπλός. Πρώτον, στοχεύει στην αποκατάσταση της κανονικότητας στην αγορά μετά τον Covid-19 και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ο δεύτερος στόχος της προτεινόμενης Δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα της Ένωσης, καθώς και η προώθηση του ευρωπαϊκού ελαιολάδου, το οποίο έχει μοναδικά χαρακτηριστικά σε ποιότητα και γεύση και παράγεται σύμφωνα με τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές με συγκεκριμένες δραστηριότητες στις χώρες-στόχους, όπως τεχνολογικά μέσα, έντυπο υλικό, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις κ.λπ. σε περίοδο τριών ετών. Ειδικότερα, αυτό το πρόγραμμα δεσμεύεται να σταθεροποιήσει και να αυξήσει την κατανάλωση έξτρα παρθένου ελαιολάδου μεταξύ των καταναλωτών, των διαμορφωτών της κοινής γνώμης και των επαγγελματιών, με στόχο να αλλάξει τη νοοτροπία τους και να διαδώσει το ευρωπαϊκό διατροφικό μήνυμα.

Ο γενικός στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον αγροτικό τομέα της ΕΕ. Οι ειδικοί στόχοι της προτεινόμενης Δράσης είναι οι εξής:

  • Ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχων σχετικά με τα πλεονεκτήματα των αγροτικών προϊόντων της Ε.Ε. και συγκεκριμένα για το ελαιόλαδο. Επιπλέον, θα επιδιωχθεί οι ομάδες στόχοι να ενημερωθούν για τις απαιτητικές μεθόδους και τα πρότυπα υψηλής ποιότητας που υιοθετούνται στην ΕΕ κατά την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, τη θρεπτική αξία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Οι πληροφορίες θα επικεντρωθούν στα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού ελαιολάδου που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλία και τις παραδόσεις.
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των ευρωπαϊκών προϊόντων, περαιτέρω ενίσχυση της προώθησής τους και αύξηση του μεριδίου αγοράς τους.

Είναι αυτονόητο ότι τέτοιοι στόχοι είναι αλληλένδετοι και ότι η επιτυχία του ενός θα συμβάλει στην επίτευξη του άλλου. Πιο συγκεκριμένα, η ευρύτερη επικοινωνία και παροχή πληροφοριών στις ομάδες-στόχους αποτελεί προϋπόθεση και απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση του μεριδίου αγοράς της Κοινοπραξίας στις χώρες αυτές.

Oracando | Taste the Nature

Η δράση με τίτλο Oracando | Taste the Nature στοχεύει να υλοποιήσει δράσεις ενημέρωσης και προώθησης φρέσκων φρούτων και συγκεκριμένα πορτοκαλιών και αβοκάντο στη Δανία και την Ολλανδία και υποβλήθηκε από την Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χανίων.

Ο σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι διπλός. Πρώτον, στοχεύει στην αποκατάσταση της κανονικότητας όσον αφορά τις συνθήκες της αγοράς μετά τον Covid-19 στην αγορά νωπών φρούτων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων και επίσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και αύξηση της γνώσης του ευρύτερου κοινού, των επαγγελματιών και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, γενικός στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα της ΕΕ. Οι ειδικοί στόχοι της προτεινόμενης Δράσης είναι οι εξής:

  • Ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχων σχετικά με τα οφέλη που έχουν τα αγροτικά προϊόντα της ΕΕ και συγκεκριμένα τα φρούτα. Επιπλέον, οι ομάδες στόχοι να ενημερωθούν για τις μεθόδους και τα ισχύοντα υψηλά πρότυπα των μεθόδων παραγωγής που εφαρμόζονται στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, τη θρεπτική αξία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Οι πληροφορίες θα επικεντρωθούν στα χαρακτηριστικά των φρέσκων φρούτων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλία και τις παραδόσεις.
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των ευρωπαϊκών προϊόντων, περαιτέρω ενίσχυση της προώθησής τους και αύξηση του μεριδίου αγοράς τους.