Διαβάστε τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και προσαρτήματα 2019 ΕΔΩ