Η AGRON χαράζει τον δρόμο της επιμόρφωσης μέσω οργανώσεων ελαιουργικών φορέων

Παραγωγοί στα… θρανία, ακόμα και μέσα στους ελαιώνες

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Εργασίας δέκα εγκεκριμένων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία ΑGRON μια σειρά από γεωπονικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές ημερίδες. Στόχος τους ήταν η κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών τόσο στην εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών κλαδέματος και στην επαναχρησιμοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος μετά την επεξεργασία, όσο και στην εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων λίπανσης και τη λήψη απαραίτητων μέτρων φυτοπροστασίας.

ΑGRON Παραγωγοί στα… θρανία, ακόμα και μέσα στους ελαιώνες

Η AGRON χαράζει τον δρόμο της επιμόρφωσης μέσω οργανώσεων ελαιουργικών φορέων

ΑGRON Παραγωγοί στα… θρανία, ακόμα και μέσα στους ελαιώνες

Τα θέματα των εκπαιδεύσεων καλύφθηκαν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στον αγρό, από το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας, σε συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες, που εξειδικεύονται στον τομέα της ελαιοκομίας. Στο πλαίσιο κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας διανεμήθηκε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς επίσης και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκπαίδευσης, το οποίο κλήθηκαν οι συμμετέχοντες να συμπληρώσουν μετά την ολοκλήρωση αυτών.

Συμπερασματικά, να αναφερθεί ότι μέσω της ολοκλήρωσης των εκπαιδεύσεων των παραγωγών για το πρώτο έτος υλοποίησης, στο πλαίσιο της δράσης του Τομέα Γ των προγραμμάτων ΟΕΦ, προέκυψαν μερικά σημαντικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ηλικιακή κατανομή, το επίπεδο εκπαίδευσης των ελαιοπαραγωγών καθώς και την επιθυμία τους να καταρτιστούν και σε άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες που θα τους ενισχύσει να βελτιώσουν την παραγωγή τους και να παράγουν ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα.

Τα στοιχεία

ΑGRON Παραγωγοί στα… θρανία, ακόμα και μέσα στους ελαιώνες

Από τη στατιστική, λοιπόν, ανάλυση, σύμφωνα με τις απαντήσεις των παραγωγών στα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν κατά τις εκπαιδεύσεις, διαπιστώθηκε ότι:

το μεγαλύτερο ποσοστό (42%) των παραγωγών που παρακολούθησαν τις εκπαιδεύσεις είναι ηλικίας άνω των 56 ετών, σε αντίθεση με τις νεότερες ηλικίες, μεταξύ 18-25 χρονών, όπου το ποσοστό είναι μόλις της τάξης του 3%. Καθώς η κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολη, το κράτος θα έπρεπε να έχει ωθήσει τη στήριξη εκπαίδευσης νέων ανθρώπων στην κατεύθυνση της παραγωγικής διαδικασίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Ωστόσο, ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, όπως καταγράφηκε μέσω της στατιστικής ανάλυσης, είναι το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των παραγωγών που έδωσαν το παρόν στις εκπαιδεύσεις (51% δευτεροβάθμιας, 29% τριτοβάθμιας και 20% πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Ίσως το τελευταίο αυτό στοιχείο, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα, να σηματοδοτήσει και την αλλαγή που πρέπει να σημειωθεί στην σκέψη και την κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας και να γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

ΑGRON Παραγωγοί στα… θρανία, ακόμα και μέσα στους ελαιώνες