Μέτρο 2 – Γεωργικές Συμβουλές

    Η AGRON ΑΕ αποτελεί εγκεκριμένο Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, στο πλαίσιο του «Υπομέτρου 2.1 – Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Κρήτης. Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι: α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε